Skuteczność szczepień

Kobieta pokazuje zaklejone plasterkiem miejsce po szczepieniu na HPV

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy medycznej szczepienie przeciwko HPV to jedyna skuteczna profilaktyka nowotworów szyjki macicy. Statystyki mówią same za siebie.

zaszczep się

Po 10 latach programów szczepień przeciw HPV kraje, które je prowadziły, odnotowały około 90-procentową redukcję infekcji wirusem HPV typu 6, 11, 16 i 18 oraz 85-procentową redukcję patologii wysokiego stopnia szyjki macicy. O 90% zmniejszyła się również zachorowalność na brodawki narządów płciowych1, 2.

W długoterminowych skandynawskich badaniach kobiet w wieku od 16 do 23 lat, które otrzymały trzy dawki 4-walentnej szczepionki, po 12 latach wykazano jej 100-procentową skuteczność przeciw typom HPV 16 i 18. Wskaźnik seropozytywności (obecności przeciwciał) dla wszystkich czterech typów HPV wyniósł ponad 90%3. Po dwudziestce nie jest jeszcze za późno.

Australia – pierwszy kraj, który wprowadził powszechne bezpłatne szczepienia przeciw HPV, oraz zapewnia badania przesiewowe w kierunku raka szyjki – szacuje, że do 2028 roku wyeliminuje problem nowotworów szyjki macicy ze zdrowia publicznego4. WYELIMINUJE.

Obecnie niemal we wszystkich krajach Europy szczepienia przeciw HPV figurują w krajowych programach powszechnych szczepień dla nastolatków. 30 na 31 krajów (Polska jest tu niechlubnym wyjątkiem) ma programy szczepień dla dziewcząt, 14 – również dla chłopców5.

Zapadalność na nowotwory szyjki macicy w poszczególnych krajach obrazuje poniższa mapka.

nowe przypadki nowotworu szyjki macicy na 100 000 kobiet*

Skuteczność szczepień

Źródło: European Commission. Cervical Cancer Factsheet 2021-11-17.
Online: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/factsheets/cervical_cancer_en-Nov_2021.pdf. Dostęp: 25.02.2022.

Referencje:

Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Sp. z o.o. jako ogólna informacja dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana/Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący, dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza. Niniejsza informacja nie zastępuje porady lekarskiej. Zawsze, przed zastosowaniem porad zawartych w niniejszym materiale, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.